Gå til sidens indhold
 
CareWare 2018 logo

CareWare 2018

Overordnet tema: Mere af den teknologi, der virker.

Finder sted 10.-11. april 2018

Det overordnede tema afspejler, at velfærdsteknologi i dag i stigende omfang er taget i anvendelse som en naturlig del af opgavevaretagelsen inden for både social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet overalt i Danmark. Nyhedsinteressen er afløst af interesse for hvad der virker. 


Derfor har CareWare 2018 fokus på teknologiske løsninger, som i praksis har vist sin nytteværdi. Enten i form af øget livskvalitet for borgerne, øget tryghed for de pårørende, forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne eller øget effektivitet og ressourcestyring for arbejdspladsen. 


Helt nye teknologiske løsninger er fortsat en vigtig del af CareWare Konferencen. De teknologiske muligheder bliver bedre og bedre - og behov, vi ikke troede kunne afhjælpes, er der pludselig fundet løsning på. Derfor vil du også på CareWare 2018 blive præsenteret for helt nye teknologier, som aldrig før har været vist i Danmark. Eller teknologier, der endnu er så nye på markedet, at vi mangler at få afprøvet, om de har den forventede nytteværdi i praksis. 


Den foreløbige plan for temaer og fokusområder ser ud som følger:


Fokusområde 1: Vil selv – kan selv.

Teknologi til forebyggelse og fremme af tryghed og selvhjulpenhed for borgere i eget hjem.

(MarselisborgCentret) 


Fokusområde 2: Op igen – hjem igen.

Teknologi til borgere med behov for en akut og intensiv indsats til genoprettelse af funktionsniveau.
(Vikærgården) 


Fokusområde 3: Deltag - hvis du vil.

Teknologi til fremme af inklusion og fællesskab for borgere med nedsat funktionsevne.
(AU Ingeniør, Katrinebjerg) 


Fokusområde 4: Vær tryg – hele livet.

Teknologi til fremme af et trygt og værdigt liv for borgere med demens og andre kognitive funktionsnedsættelser.
(Endnu ikke afklaret sted)


(Med forbehold for løbende ændringer i de kommende måneder).

Datoer for CareWare 2018-20

  • CareWare 2018: 10.-11. april 2018
  • CareWare 2019: 9.-10. april 2019
  • CareWare 2020: 8.-10. september 2020 sammen med Rehabilitation International.
 
 

Opdateret: 12.9.2017

Afdeling:

Send kommentar: Søren   Aalykke

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code