Gå til sidens indhold
 
CareWare 2018 logo

CareWare 2018

Overordnet tema: Mere af den teknologi, der virker.

Konferencen finder sted den 10.-11. april 2018.

Det overordnede tema afspejler, at velfærdsteknologi i dag i stigende omfang er taget i anvendelse som en naturlig del af opgavevaretagelsen inden for både social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet overalt i Danmark. Nyhedsinteressen er afløst af interesse for, hvad der virker. 


CareWare 2018 har fokus på teknologiske løsninger, som i praksis har vist deres nytteværdi. Enten i form af øget livskvalitet for borgerne, øget tryghed for de pårørende, forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne eller øget effektivitet og ressourcestyring for arbejdspladsen. 


Helt nye teknologiske løsninger er fortsat en vigtig del af CareWare Konferencen. De teknologiske muligheder bliver bedre og bedre - og behov, vi ikke troede kunne afhjælpes, findes der pludselig en løsning på. Derfor vil du også på CareWare 2018 blive præsenteret for helt nye teknologier, som aldrig før har været vist i Danmark. Eller teknologier, der endnu er så nye på markedet, at vi mangler at få afprøvet, om de har den forventede nytteværdi i praksis. 


Den foreløbige plan for temaer og fokusområder ser ud som følger:


Fokusområde 1: Vil selv – kan selv

Teknologi til forebyggelse og fremme af tryghed og selvhjulpenhed for borgere i eget hjem.

 • Digitale løsninger
 • Træning
 • Kompensation

(Foregår på MarselisborgCentret) 


Fokusområde 2: Op igen – hjem igen

Teknologi til borgere med behov for en akut og intensiv indsats til genoprettelse af funktionsniveau.

 • Rehabilitering
 • Udredning
 • Mobilisering

(Foregår på Vikærgården) 


Fokusområde 3: Deltag - hvis du vil

Teknologi til fremme af inklusion og fællesskab for borgere med nedsat funktionsevne.

 • Deltagelse
 • Sociale aktiviteter
 • Fritid

(Foregår på AU Ingeniør, Katrinebjerg) 


Fokusområde 4: Vær tryg – hele livet

Teknologi til fremme af et trygt og værdigt liv for borgere med demens og andre kognitive funktionsnedsættelser.

 • Kognitiv træning
 • Sansestimulation
 • Sensorer

(Foregår på VIA University College, Aarhus N)


Et fokusområde har et fuldt dagsprogram. Man kan deltage i ét fokusområde per dag; det vil sige maksimalt to fokusområder, hvis man deltager begge dage.


Program for CareWare 2018 i Fokusområde 1, 2, 3 og 4
TIDSPUNKT AKTIVITET (samme program tirsdag 10. og onsdag 11. april 2018)
08.30-09.00 Ankomst, registrering, kaffe & te
09.00-09.15 Velkomst .
09.15-10.00 2 faglige oplæg á 20 min. (se det enkelte fokusområde for indhold).
10.00-10.15 Inddeling i grupper. Grupperne følger deres guide til den første workshop.
10.15-11.15
Workshop 1: 4 produktpræsentationer.
11.15-12.15
Workshop 2: 4 produktpræsentationer.
12.15-13.00 Frokost.
13.00-14.00 Workshop 3: 4 produktpræsentationer.
14.00-14.15 Pause (kaffe & kage).
14.15-15.00 2 faglige oplæg á 20 min. (se det enkelte fokusområde for indhold).
15.00 Programmet slutter for dagen. Tirsdag 10. april kl.17.30-21.00 er der desuden et Aftenarrangement i Ridehuset, som er fælles for alle deltagere, uanset hvilket spor de deltager i. (Kræver separat tilvalg i forbindelse med tilmelding).

(Med forbehold for løbende ændringer i de kommende måneder).

Arbejdsmarkedskonflikten er udsat!

Eftersom strejke og lockout er udsat, vil CareWare 2018 forløbe som planlagt.

Vi ses den 10. og 11. april 2018.

CareWare 2018 pris for deltagelse

Deltagelse 2 dage; inkl. aftenarrangement og fuld dagsforplejning: 1.995 kr.

Deltagelse 1 dag, ekskl. aftenarrangement, inkl. fuld dagsforplejning: 1.395 kr.

Aftenarrangement, særskilt pris (er inkluderet i 2 dages deltagelse): 500 kr.


Rabatter 

Tilmeld jer 4 kolleger sammen og betal kun for 3! Kræver samtidig tilmelding af 4 deltagere - og samme ordreansvarlige. Rabatten vil ikke fremgå af ordrebekræftelsen, men vil fremgå af fakturaen, når vi sender den.

Datoer for CareWare 2018-20

 • CareWare 2018: 10.-11. april 2018
 • CareWare 2019: 9.-10. april 2019
 • CareWare 2020: 8.-10. september 2020 sammen med Rehabilitation International World Congress.
 
 

Opdateret: 12.6.2018

Afdeling:

Send kommentar: Søren   Aalykke

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code